BẢO HIỂM & LAO ĐỘNG

Nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí thiết lập bộ phận nhân sự riêng, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục Bảo hiểm xã hội, lao động và đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Với đội ngũ chuyên viên có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm, Đại lý Thuế Sài Gòn đã thưc hiện đăng ký hồ sơ bảo hiểm xã hội bắt buộc, báo cáo lao động cho hơn 500 khách hàng. Chúng tôi xin giới thiệu gửi đến Qúy doanh nghiệp các gói dịch vụ như sau:

 • Gói dịch vụ bảo hiểm xã hội- lao động ban đầu:
  • Đăng ký khai trình sử dụng lao động ban đầu ;
  • Tư vấn, xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương ;
  • Lập hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở hoặc hồ sơ xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở ;
  • Đăng ký tham gia Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) ban đầu ;
  • Hỗ trợ: Tư vấn & giải đáp về Hợp đồng lao động ; tối ưu mức lương tham gia Bảo hiểm & Thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành .
 • Gói dịch vụ theo dõi bảo hiểm xã hội hàng tháng:
  • Lập hồ sơ về tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong từng tháng (Lao động, Sổ, Thẻ…);
  • Ghi sổ tờ khai đối với các lao động tăng mới, cung cấp Sổ và Thẻ ;
  • Chốt sổ với các lao động thôi việc ;
  • Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau (Nam – Nữ), Thai sản, Tai nạn lao động, ….;
  • Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp hàng tháng ;
  • Tính toán quá trình tham gia bảo hiểm của từng lao động ;
  • Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan Bảo hiểm ;
  • Bàn giao các số liệu, hồ sơ hằng tháng, quý khi doanh nghiệp yêu cầu ;
  • Đại lý Thuế Sài Gòn hỗ trợ: Tư vấn & giải đáp về Hợp đồng lao động; tối ưu mức lương tham gia Bảo hiểm & Thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành .
 • Gói dịch vụ phát sinh từng lần:
  • Đăng ký Khai trình sử dụng lao động ban đầu, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm ;
  • Đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương Đăng ký Nội quy lao động ;
  • Đăng ký tham gia Công đoàn ;
  • Đăng ký tham gia Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN) ban đầu tại Cơ quan Bảo hiểm ;
  • Hồ sơ liên quan về Sổ BHXH, Thẻ BHYT, Lao động: Báo giảm, báo tăng, chốt sổ, gộp sổ, cấp lại thẻ BHYT……
  • Hồ sơ về Chế độ: thai sản, thất nghiệp, ốm đau ….
  • Rà soát Hồ sơ Bảo hiểm Hồ sơ chuyển quận BHXH và đăng ký tham gia BHXH tại địa chỉ mới .
 • Cam kết khi Qúy doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ của Đại lý Thuế Sài Gòn:
  • Đảm bảo mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là tối ưu nhất cho người lao động và người sử dụng lao động theo quy định pháp luật hiện hành;
  • Hỗ trợ, tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.